Dokumenty do pobrania

Z myślą o wygodzie naszych Pacjentów udostępniamy dokumenty gotowe do pobrania i wydrukowania.

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie ksero wyników badań

Pobierz PDF

Upoważnienie do odbioru badań

Dokumentacja do ZOL

Pobierz PDF

Informacja dla Pacjenta

Pobierz PDF

Karta oceny

Pobierz PDF

Oświadczenie o odbiorze pacjenta

Pobierz PDF

Oświadczenie o płatnościach

Pobierz PDF

Skierowanie do ZOL

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Pobierz PDF

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie