Jakość i certyfikaty

Jako uznana placówka na rynku usług leczniczych dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.

Kluczowym elementem zapewniającym wysoką jakość świadczonych usług są wewnętrzne i zewnętrzne audyty kontroli jakości, prowadzone przez certyfikowane i niezależne ośrodki.

W ciągu minionego roku przeszliśmy pozytywnie liczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez instytucje certyfikujące.

Uzyskane certyfikaty w 2014 roku:

ISO 9001:2008
System zarządzania jakości, który potwierdza, że przedsiębiorstwo jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

ISO 14001:2004
System zarządzania środowiskowego ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

PN-N-18001:2004
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

ISO/IEC 27001:2005
Norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO 22000:2005
System zarządzania bezpieczeństwem żywności.