Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie na Odział Onkologii Klinicznej w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę. Termin przyjęcia ustalany jest wstępnie przez pacjenta lub lekarza kierującego z osobą odpowiedzialną za prowadzenie listy oczekujących.
W wyznaczonym wcześniej terminie należy zgłosić na Oddział Onkologii Klinicznej:

Śrem, Chełmońskiego 1

W punkcie rejestracyjnym załatwione zostaną wszystkie formalności związane z przyjęciem do Szpitala, w tym:

 • założona zostanie Państwa dokumentacja medyczna
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na hospitalizację
 • zostaną Państwo poproszeni o wskazanie osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o upoważnieniu wskazanej przez Państwa osoby do uzyskania dokumentacji medycznej, bądź też o braku takiego upoważnienia.

 Poniżej znajduje się lista rzeczy niezbędnych do zabrania ze sobą do szpitala:

 • skierowanie do szpitala
 • dokument tożsamości
 • karty informacyjne  z poprzednich pobytów
 • posiadane aktualne wyniki badań  w tym grupa krwi(oryginał)
 • wykaz obecnie zażywanych leków
 • piżama / koszula nocna 2 szt.
 • pantofle/klapki pod prysznic
 • ręczniki
 • środki higieny osobistej
 • przybory toaletowe

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie przynoszenie do szpitala:

 • grzałek elektrycznych
 • czajników elektrycznych
 • dużych sum pieniędzy
 • rzeczy wartościowych (w tym biżuterii)
 • dużych torb podróżnych /waliz nie mieszczących się w szafkach przyłóżkowych

 

Kontakt

61 283 04 70 lub 61 883 31 13