Szybka Terapia Onkologiczna

W przypadku pacjentów onkologicznych liczy się przede wszystkim czas. Kluczowe jest wykrycie choroby o podłożu rakowym w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu mają być leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Od 1 stycznia 2015 roku w Centrum Medycznym Małgorzata sp. z o.o. realizujemy pakiet „Szybka terapia onkologiczna”.

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i kompleksowego leczenia. Przeznaczona jest dla wszystkich Pacjentów,
u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

W ramach kontraktu z NFZ zapewniamy pełną opiekę w procesie leczenia pacjenta posiadającego kartę onkologiczną. Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie.

W ramach realizacji kontraktu zapewniamy:

  • Łatwy dostęp do lekarza Specjalisty, którego zadaniem jest potwierdzenie nowotworu i podjęcie decyzji
    o skierowaniu pacjenta na dalszą diagnostykę.
  • Szybką i bezpieczną diagnostykę pogłębioną w celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów.
  • Konsultację Konsylium właściwego dla danego rodzaju nowotworu – zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia.
  • Opiekę Koordynatora, który prowadzi Pacjenta przez cały proces diagnostyczno-leczniczy.
  • Udział w zespole leczącym osób prowadzących fizjoterapię oraz psychologa.
  • Dostęp do świadczeń chemioterapii oraz radioterapii odpowiednio w trybie leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji jedniodniowej i kilkudniowej.

W przypadku radioterapii Centrum Medyczne Małgorzata realizuje leczenie w ośrodku współpracującym.

Mamy przyjemność zaproponować Pacjentom skuteczną i profesjonalną realizację Pakietów Onkologicznych w ramach szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia.

 

Kontakt do Koordynatora Pakietu Onkologicznego

Katarzyna Cyplik

Telefon: 730 760 789         

E-mail:     kcyplik@centrummalgorzata.pl

 

Więcej informacji na temat Pakietu Onkologicznego znajdą również Państwo na oficjalnej stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl