Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W naszej placówce mamy przed sobą cel jakim jest troskliwa opieka i indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Staramy się tworzyć miejsce o wysokim standardzie i jakości, ze sprawnym i doświadczonym personelem oraz nowoczesnym zapleczem. Dbamy o rozwój naszego wyposażenia, nowoczesne technologie urządzeń i komfortowe warunki pobytu.

Istotną uwagę poświęcamy na odpowiedni dobór osób pracujących z naszymi podopiecznymi. Oprócz wiedzy, doświadczenia i umiejętności w obrębie opieki, pielęgnacji i leczenia kładziemy równie mocny nacisk na właściwy stosunek do pacjenta oparty na pełnym zaangażowaniu i trosce o jego potrzeby.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym znajduje 25 łóżek dla pacjentów, którzy objęci są całodobową, kompleksową opieką medyczną w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Świadczymy usługi pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne, jednak wymagają dalszej opieki ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Nasi podopieczni mogą liczyć na troskliwą opiekę i życzliwą atmosferę. Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, świadczenia psychologa, logopedy oraz terapię zajęciową.

Szczegóły na temat warunków przyjęcia na ZOL znajdują się na stronie.

Zapraszamy do skorzystania z komercyjnej-odpłatnej formy pobytu w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

W kwestii szczegółów warunków przyjęcia, pobytu komercyjnego i kosztów prosimy o kontakt:

Sekretariat

61 283 90 35

kcyplik@centrummalgorzata.pl